Jak jsem psala v mém příběhu, ráda bych se s vámi podělila o své zkušenosti z úspěšné cesty za zdravím. Zkusila jsem spoustu metod, postupů, receptů a aktivit a často zjišťovala, že nakonec fungují ty nejjednodušší, nejlevnější, nejpřirozenější. Budu o nich psát články (a elektronické knížky, pdf ke stažení atd.) a přála bych si, aby vám co nejvíce pomohly a inspirovaly vás. Chci vám ukázat zkratku, popsat konkrétní návody, které jsem sama úspěšně vyzkoušela.

Nejsem propagátorem jedné konkrétní metody ani žádných extrémů, ať už ve stravování nebo v čemkoliv jiném.

Jsem zastáncem celostního přístupu, přirozených metod a způsobu života – v souladu s přírodou a se sebou sama.

Můj zestručněný „recept na uzdravení“:
  • přijetí dané situace
  • hluboké a jednoznačné vnitřní rozhodnutí, že se uzdravím
  • naslouchání své intuici, hlasu svého těla, sama sobě
  • soustavná práce s psychikou, ovlivňování podvědomí, změna způsobu myšlení
  • pomoc tělu přirozenými způsoby, nastartování samouzdravovacích procesů (pročištění těla od všeho, co mu škodí, dodání mu všeho, co potřebuje, využití různých alternativních metod apod., podrobný seznam a popis by byl na dlouho :-).)

Inspiraci a pomoc zde mohou najít nejen ti, kdo jsou nemocní, chtějí se např. dostat z vleklých zdravotních problémů apod., ale i ti z vás, kdo chtějí preventivně zdraví posílit a zařadit zdravý životní styl jako běžnou součást svého života.

O čem tedy budu psát :-):

1) Zdravé tělo

Způsobů, jak léčit tělo, je hodně, já mám v zásobě ty přírodní, přirozené, jednoduché… Předám vám „babské“ i jiné rady a zkušenosti, které jsem za ty roky posbírala, jak se dostat z konkrétních nemocí, jak posílit imunitu, jak se detoxikovat, jak využít bylinky a alternativní metody Tělo má obrovskou samouzdravovací schopnost, stačí mu trochu pomoci a budete jako rybička :-).