Pojem čakry asi většina z vás zná, ale ne všichni vědí, jak jednoduché je s nimi pracovat a jak moc tím můžeme ovlivňovat k lepšímu svoje zdraví, energii, vnitřní pohodu a v konečném důsledku skoro všechno.

Pro jistotu na úvod krátké vysvětlení, kdyby někdo netušil, že nějaké čakry jsou a jak fungují :-):

Čakry a energetický obal těla

Kromě toho, že máme fyzické tělo, máme také kolem sebe takový „energetický obal“, tzv. „energetické tělo“. Je kolem našeho fyzického těla v několika vrstvách, které se prolínají (v Číně a Japonsku říkají této energii chi nebo ki). Léčitelé a hodně citliví lidé ho často i vidí (nazýváme ho aura), my „smrtelníci“ ho můžeme alespoň občas pocítit.

Vzpomeňte si, když jste například byli blízko osoby, která vám byla nesympatická nebo naopak sympatická, jak jste vnímali její energie. V prvním případě jste nejspíš poodstoupili dva kroky dozadu, aby vám ten člověk nevstupoval do vašeho osobního prostoru, protože jeho energie jste cítili jako negativní.

Rozvodné kanálky – nádí

Energie v tomto energetickém obalu proudí v pomyslných kanálcích, kterým se říká nádí. Funguje to podobně, jako koluje krev v tepnách a žílách.

Čakry

A už jsme u čaker :-). Nádí rozvádí energii po celém těle a přivádí ji do center – čaker. Jsou to takové naše transformátory a rozdělovače energie. Přijímají ji z nádí i z vnějšího okolí, transformují ji na nejvhodnější frekvence a zase ji vypustí do nádí, které ji rozvedou do celého těla, do orgánů, kam je zrovna potřeba. Přebytečná energie potom vyzařuje z čaker ven a vytváří naši auru.

Jak vypadají čakry

Cože to vlastně tedy v našem těle a jeho nejbližším okolí máme :-)?

Rozeznáváme 7 hlavních čaker. Různé zdroje uvádí mnohem větší počty, ale všichni se shodují na 7 hlavních. Jsou v jedné linii na přední straně těla. Můžeme si je představit jako takové trychtýře, ve kterých proudí jedním nebo druhým směrem energie. Směr otáčení je v každé čakře jiný a liší se například u žen a mužů – v každé z čaker mají směr otáčení vždycky opačný (proto se krásně doplňujeme a máme se navzájem tak rádi :-)).

Mezi pr