Pojem čakry asi většina z vás zná, ale ne všichni vědí, jak jednoduché je s nimi pracovat a jak moc tím můžeme ovlivňovat k lepšímu svoje zdraví, energii, vnitřní pohodu a v konečném důsledku skoro všechno.

Pro jistotu na úvod krátké vysvětlení, kdyby někdo netušil, že nějaké čakry jsou a jak fungují :-):

Čakry a energetický obal těla

Kromě toho, že máme fyzické tělo, máme také kolem sebe takový „energetický obal“, tzv. „energetické tělo“. Je kolem našeho fyzického těla v několika vrstvách, které se prolínají (v Číně a Japonsku říkají této energii chi nebo ki). Léčitelé a hodně citliví lidé ho často i vidí (nazýváme ho aura), my „smrtelníci“ ho můžeme alespoň občas pocítit.

Vzpomeňte si, když jste například byli blízko osoby, která vám byla nesympatická nebo naopak sympatická, jak jste vnímali její energie. V prvním případě jste nejspíš poodstoupili dva kroky dozadu, aby vám ten člověk nevstupoval do vašeho osobního prostoru, protože jeho energie jste cítili jako negativní.

Rozvodné kanálky – nádí

Energie v tomto energetickém obalu proudí v pomyslných kanálcích, kterým se říká nádí. Funguje to podobně, jako koluje krev v tepnách a žílách.

Čakry

A už jsme u čaker :-). Nádí rozvádí energii po celém těle a přivádí ji do center – čaker. Jsou to takové naše transformátory a rozdělovače energie. Přijímají ji z nádí i z vnějšího okolí, transformují ji na nejvhodnější frekvence a zase ji vypustí do nádí, které ji rozvedou do celého těla, do orgánů, kam je zrovna potřeba. Přebytečná energie potom vyzařuje z čaker ven a vytváří naši auru.

Jak vypadají čakry

Cože to vlastně tedy v našem těle a jeho nejbližším okolí máme :-)?

Rozeznáváme 7 hlavních čaker. Různé zdroje uvádí mnohem větší počty, ale všichni se shodují na 7 hlavních. Jsou v jedné linii na přední straně těla. Můžeme si je představit jako takové trychtýře, ve kterých proudí jedním nebo druhým směrem energie. Směr otáčení je v každé čakře jiný a liší se například u žen a mužů – v každé z čaker mají směr otáčení vždycky opačný (proto se krásně doplňujeme a máme se navzájem tak rádi :-)).

Mezi první a sedmou čakrou vede v páteři hlavní kanál, spojující všechny čakry. Říká se mu Šušumna. Z ní vedou směrem k přední části těla k jednotlivým čakrám menší energetické kanály, takové „kabely“.

V ideálním případě by měly být všechny čakry otevřené, měla by jimi volně proudit energie a navzájem by měly krásně harmonicky spolupracovat.

To je ale naprostá výjimka, většina z nás má některé čakry málo, některé naopak příliš aktivní, zablokované atd., zkrátka nenudíme se :-).

O jednotlivých čakrách

První čakra – kořenová

První - kořenová čakraNachází se mezi konečníkem a pohlavními orgány. Přijímáme pomocí ní energii Země. Když správně funguje, máme pocit pevné půdy pod nohama, pozitivní přístup k životu, je v nás důvěra, že žijeme v hojnosti všeho a v bezpečí, souvisí i se sexualitou.

Druhá čakra

Druhá čakraNajdeme ji na podbřišku. Je to naše centrum emocí a sexuální energie. Fungování druhé čakry ovlivňuje nejvíce naše vztahy, hlavně k druhému pohlaví.

Třetí čakra – solar plexus

Třetí čakra - solar plexusNachází se těsně nad pupíkem. Je to naše centrum síly, sídlo osobnosti a mezilidských vztahů. Přijímáme pomocí ní energii ze Slunce.

Čtvrtá čakra – srdeční

Čtvrtá čakra - srdečníNajdeme ji na hrudníku na úrovni srdce. Spojuje energii dolních tří čaker s energií horních tří. Ovlivňuje naši schopnost vcítit se do druhých lidí. Vnímáme pomocí ní energii hudby, umění apod. Vysíláme a přijímáme tudy energii lásky, která harmonizuje všechno v našem životě. Souvisí se schopností odpouštět a vnitřní moudrostí.

Pátá čakra

Pátá čakraNachází se na krku. Je to komunikační a vyjadřovací centrum. Souvisí s naší schopností vyjádřit své názory a potřeby. Když správně nefunguje, můžeme mít i problémy se štítnou žlázou.

Šestá čakra – „třetí oko“

Šestá čakra - třetí okoJe umístěna uprostřed čela nad kořenem nosu. Je to naše centrum intuice, tvořivosti, inspirace, ale i intelektuálních schopností. Hodně vyvinutou šestou čakru mají léčitelé, jasnovidci atd.

Sedmá čakra

Sedmá čakraSedmá čakra je na temeni hlavy. V tomto místě splývá naše osobní energetické pole s energetickým polem kosmu, je to naše spojení vnitřního bytí a vnějšího světa, spojení s duchovnem.

Blokády v čakrách

Většina blokád v čakrách vzniká kvůli negativním emocím. Z toho, že nejsme v harmonii sami v sobě, a to, co ve svém vnitřním světě nemůžeme najít, hledáme v tom vnějším. Největším původcem je strach všeho druhu.

Hodně často vzniknou blokády už v dětství – hlavně nedostatkem lásky a mazlení od rodičů. V dospělosti pak hledáme jistotu v materiálních věcech, vnějších okolnostech a ve vztazích – s potřebou vlastnit.

Naše aura zamezuje pronikání škodlivých látek do organismu a vyzařuje energii do okolí. U zdravého a psychicky vyrovnaného člověka takto funguje a nedovolí, aby onemocněl. Pokud ale žijeme ve stresu, jsme opakovaně plni negativních emocí, žijeme nezdravým způsobem, který škodí fyzickému tělu, plus k tomu máme spoustu podvědomých strachů a emočních bloků, narušujeme tím ono energetické pole.

Vznikají slabší místa v auře, která vyzařují méně energie, a blokády v čakrách. Mohou pak do nás proniknout negativní energie z okolí, uniká tudy životní síla, cítíme se vyčerpaní a na nemoc máme „zaděláno“. Nemoci se projeví nejprve právě v auře, teprve potom ve fyzickém těle. Když v tu chvíli natrefíte zrovna na někoho, kdo vaši auru vidí, můžete nemoc vyléčit hned na této energetické úrovni, aniž byste vůbec onemocněli.

Platí to ale i opačně – pomocí pozitivního myšlení, vizualizací, autosugescí apod. můžeme svoje zdraví hodně pozitivně ovlivnit, protože energetická vrstva, která je tělu nejblíže, krásně reaguje na všechny emoce a energii myšlenek. (Spoustu metod na práci s psychikou, abychom se uzdravili, najdete v mém online kurzu >>)

Čakry v těle mají své barvyAle není to jenom o nemocech a zdraví. Energii, která je ovlivněna našimi emocemi a naším vnitřním rozpoložením, vysíláme do okolí a přitahujeme energie podobné. Přitahujeme lidi a situace, ve kterých se nám zrcadlí to, čeho se bojíme, co bychom my sami v sobě měli řešit apod. Je tedy k ničemu hledat příčiny našich pocitů ve vnějších okolnostech. Když změníme sami sebe, začneme vyzařovat jiné, pozitivní energie a tím i přitahovat pozitivní lidi a situace. (Můžete si o tom přečíst také v článku Neuvěřitelná síla myšlenek: jak aktivovat samoléčebné procesy.)

Určitě už je vám jasné, že se hodně vyplatí s čakrami umět pracovat a ovlivňovat je ku prospěchu svému :-). Existuje více možností, jak je můžeme harmonizovat a odblokovat. Nepotřebujeme k tomu žádné speciální vybavení, schopnosti ani příliš času.

Návody, jak na to, vám popíšu ve druhém díle článku (musela jsem ho rozdělit na dvě části, aby nebyl kilometr dlouhý :-)). Konkrétně zařazení jednoho rychlého rituálu do běžného dne vám hodně pomůže se nabít energií, zharmonizovat její proudění v těle a získat takový ten krásný vnitřní klid. Tak se těším u dalšího dílu :-). 

Jana

  • Pokud byste rádi dostávali upozornění na nové články, napište mi prosím e-mail zde >>