Je půst pro štíhlé? Mých sedm dní jen o vodě

Až doteď jsem se půstu delšímu než dva dny obloukem vyhýbala. Už od [...]