Dechová cvičení na stres i léčení

Dech je mocný nástroj, kterým můžeme krásně ovlivňovat, co se v našem těle [...]