Jak „říci tělu“, že se má uzdravit? Využijte hladinu alfa

Podtitulek článku by mohl znít: „Máte svoje místo? Pokud ne, vymyslete si ho.“ [...]